Huvitegevus

HUVIKESKUSES tegutsevad 12 taidlus- ja huvialaringi ning klubi, mille tegevusest võtab osa sel hooajal umbes 200 põlvalast.
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse 12 ringi seas on 3 laulukoori, 4 tantsurühma, 1 kapell, 1 näitekunstiga tegelev stuudio. Lisaks vokaalansambel Vivace ja maja bänd Öbödöš.

Huvitegevus

Hoia Äpp